gabinete d'enginyeria Elèctrica Serosense

Gràcies al constants canvis de la tecnologia en l’àmbit energètic, la transformació de les xarxes elèctriques convencionals i l’aparició de nous fenòmens de alta importància en els sistemes elèctrics cada cop mes sofisticats fa que Serosense hagi creat una nova part orientada a l’assessorament.

Elèctrica Serosense Enginyeria ofereix servei de consultoria a tots els seus clients gràcies a l'àmplia experiència en el sector elèctric de la distribució recollint-ho en els següents aspectes:

· Elaboració de projectes elèctrics en Baixa tensió
· Elaboració de projectes elèctrics en Alta tensió
· Elaboració de projectes de centres de transformació
· Elaboració d’assessorament tècnic en interconnexió d’energies renovables, planificació de la xarxa elèctrica i compliment de codis de xarxa
· Mesurament, assessorament i elaboració d’informes en la qualitat de subministrament elèctric i la compensació d’energia reactiva
· Elaboració d’informes en Eficiència energètica en subministraments AT i BT