TARIFA 2.0.A

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,119874
CONTRACTE

 

TARIFA 2.0.A DH

Potències contractades inferiors o iguals a 10kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,115187 0,139856 P1
0,115187 0,073864 P2
CONTRACTE  

TARIFA 2.1.A

Potències contractades entre 10 i 15 kW.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
0,121766 0,151983
CONTRACTE

 

TARIFA 2.1.A DH

Potències contractades entre 10 i 15 kW amb Discriminació horària. Si el seu consum es concentra en determinades franges horàries, pot aconseguir un estalvi considerable.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
 
0,121766 0,169741 P1
0,121766 0,089843 P2
CONTRACTE  

 

TARIFA 3.0.A

Potències contractades superiors a 15 kW. Tres períodes horaris.

Terme Potència
(€/kW i dia)
Terme Energia
(€/kWh)
 
0,111586 0,132569 P1
0,066952 0,108642 P2
0,044634 0,083745 P3
CONTRACTE  

 

SI EL SEU CONSUM ÉS SUPERIOR A 50.000kWh ANUALS O DISPOSA DE MÉS DE TRES SUBMINISTRAMENTS, POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES I LI FAREM UN PRESSUPOST A MIDA.